معرفی روبات چیدن سیب از درخت

“معرفی روبات چیدن سیب از درخت” یکی از مزایای تکنولوژی در جهان امروز کمک به بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی است. بخش کشاورزی یکی از آن قسمت‌هایی است که نیاز به تغییر دید دارد و باید به مکانیزه کردن آن توجه ویژه‌ای نمود. در همین راستا ژوریت یک روبات چیدن میوه از درخت را نشان می‌دهد. پس […]

Scroll Up