معرفی مدیران موفق سال ۲۰۱۶ از کمپانی‌های مختلف

“معرفی مدیران موفق سال ۲۰۱۶ از کمپانی‌های مختلف” در جهان پر از افت و خیز امروز، هر ساله و شایدم هر ماهه، کمپانی‌های معتبر بسیاری شاهد نزول و صعود مالی در بیلان‌های کاری خود هستند. افراد بسیاری در این فراز و فرودها دست دارند و حتی می‌توانند یک کمپانی بزرگ را به اوج برسانند یا […]

Scroll Up