ویژگی‌های صفحه نمایش آیفون۸ براساس “ناحیه کارکردی”

“ویژگی‌های صفحه نمایش آیفون۸ براساس ناحیه کارکردی” براساس یک گزارش موثق، صفحه نمایش آیفون۸ به دو ناحیه مجزا، صفحه نمایش اصلی و یک “ناحیه کارکردی” در پایین دستگاه تبدیل خواهد شد. قسمت ناحیه کارکردی در زیر صفحه نمایش، از دکمه‌های مجازی تشکیل می‌شود که برای اجرای برنامه‌های کاربردی و بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.   […]

Scroll Up