آخرین شایعات حول Google Pixel 2: انتظارات و تاریخ انتشار

“آخرین شایعات حول Google Pixel 2: انتظارات و تاریخ انتشار” همه ما اذعان داریم و وافقیم که گوشی های هوشمند ساخته شده توسط گوگل، بهترین دوستداران اندروید است. گوگل پیکسل، اولین تلفن هوشمند ساخته شده توسط گوگل، تاثیر زیادی بر جهان تکنولوژی گذاشت. طبق شایعات موجود و به بیرون درز پیدا کرده گوشی هوشمند گوگل پیکسل […]

Scroll Up