تسلا مدل ۳ در دو ورژن قادر به پیمودن ۴۹۹ کیلومتر

“تسلا مدل ۳ در دو ورژن قادر به پیمودن ۴۹۹ کیلومتر” در حال حاضر Tesla جز ماشین‌های الکتریکی است که به راحتی و با اطمینان می‌توانید خریداری کنید. تسلا مدل ۳، در دو نسخه استاندارد، با قدرت پیمودن ۳۵۴ کیلومتر که برای داخل شهر به طور عمده پیشنهاد می‌شود و نسخه دوم با ۴۹۹ کیلومتر، […]

اتومبیل Tesla Model 3: مهم به اندازه آیفون برای کمپانی اپل

“اتومبیل Tesla Model 3: مهم به اندازه آیفون برای کمپانی اپل” راه‌اندازی Tesla Model 3، ارزان ترین خودرو تسلا به اندازه راه‌اندازی آیفون که برای کمپانی اپل مهم بود، هست و خواهد بود، برای کمپانی تسلا مهم است. حال این روزهای کمپانی تسلا شباهت زیادی با روزهای اولیه اپل دارد. “در ده سال آینده، کمپانی تسلا […]

Scroll Up