تسلا مدل ۳ در دو ورژن قادر به پیمودن ۴۹۹ کیلومتر

“تسلا مدل ۳ در دو ورژن قادر به پیمودن ۴۹۹ کیلومتر” در حال حاضر Tesla جز ماشین‌های الکتریکی است که به راحتی و با اطمینان می‌توانید خریداری کنید. تسلا مدل ۳، در دو نسخه استاندارد، با قدرت پیمودن ۳۵۴ کیلومتر که برای داخل شهر به طور عمده پیشنهاد می‌شود و نسخه دوم با ۴۹۹ کیلومتر، […]

Scroll Up