بازرایابی درونگرا - ژوریت

کدام کسب و کار اینترنتی برای افراد درون گرا مناسب است ؟

“کدام کسب و کار اینترنتی برای افراد درون گرا ( Introversion ) مناسب است ؟” ابتدا روحیه ی خود را شناسایی کنید و سپس در مورد موارد گفته شده تصمیم بگیرید. درون گرايي : (Introversion) تعريف نظري : ويژگي خُلقي است كه با ديدگاه دروني ذهني همراه می باشد. فرد دورن گرا آمادگي بيشتري براي […]

Scroll Up