معرفی جارو برقی هوشمند که به گوشی شما متصل می‌گردد: iRobot Roomba 690

“معرفی جارو برقی هوشمند که به گوشی شما متصل می‌گردد: iRobot Roomba 690” جهان هر لحظه در حال تغییر و ایجاد یک پیشرفت جدید در جهتی نوین است. دیروز تولید گوشی‌های هوشمند و فردا تولید یک دستگاه خارق‌العاده دیگر. از پیشرفت در لوازم خانگی هم می‌تواند باشد تا افراد خانه را هر چه سرعت به […]

Scroll Up