تام ساچس منتشر کرد: دومین نسخه از کفش Mars Yard برای فضانوردان ناسا

“Tom Sachs منتشر کرد: دومین نسخه از کفش Mars Yard” افرادی که در فضا و سازمان ناسا کار می‌کنند دارای دغدغه‌های مخصوصی هستند. از خوراک و لباس گرفته تا چیزهای دیگر. در این پست به کفش‌هایی پرداخته می‌شود که این افراد برای مریخ‌نوردی از آنها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر برای اکتشافاتی که در سطح […]

گزارش ویژه: رونمایی از مریخ‌نورد ناسا (NASA Mars Rover)

“گزارش ویژه: رونمایی از مریخ‌نورد ناسا (NASA Mars Rover)” مرکز فضانوردی کندی (Kennedy Space Center) درصدد بود تا در تابستان (ماه ژوئن) در طی جشنواره‌ای به نام مریخ، از مریخ‌نورد جدید ناسا رونمایی کند، که این کار را انجام داد. این مریخ نورد توسط برداران پارکر با مفاهیم ورودی و اطلاعات اولیه از ناسا ساخته […]

Scroll Up